אני מאשר לקבל חומרים פרסומיים מ"עולם אחר" לכתובת המייל שלי

יוסי ביידץ

יוסי ביידץ
מדריך בעיקר לאפריקה, החל דרכו כמדריך בביס"ש גולן של החברה להגנת הטבע, עבד ברשות שמורות הטבע, פיתח תוכניות חינוכיות בתחומים זואולוגיים בצפון. חי בקניה, שם השתתף במחקרים בינלאומיים בנושאים זיאולוגיים, והוביל עשרות רבות של קבוצות.

ארצות בהן יוסי ביידץ מדריך: